Adam Dominiak, rzecznik patentowy wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP za nr 3517

konkursy dotacyjne ncbr i parp

Badanie stanu techniki

Sporządzone przez rzecznika patentowego